KontaktBlaguss Slovakia, s.r.o., Mlynské nivy 70,
821 05  Bratislava

 

   Telefón:

 

+421 2 43 63 72 57

   Fax:

+421 2 43 63 72 59

   Mail: office[at]blaguss[dot]sk  

 

Josef Luis Wieser
konateľ spoločnostiTomáš Bezoušek
obchodné oddelenie
+421 2 43 63 72 57
tbezousek[at]blaguss[dot]sk
Tomáš Šimšík
disponent
 
+421 2 43 63 72 57
tsimsik[at]blaguss[dot]sk
Petra Kovácsová
ekonomické oddelenie
+421 2 43 63 72 58
pkovacsova[at]blaguss[dot]sk
Kristína Arnz
ekonomické oddelenie
+421 2 43 63 72 58
karnz[at]blaguss[dot]sk
Peter Žingor
technické oddelenie
+421 2 43 63 72 57
pzingor[at]blaguss[dot]sk
 

 

 Hotlines