Čierna listina Európska komisia vydala 9. aktualizáciu zoznamu leteckých spoločností, pre ktoré platí zákaz prevádzkovania činnosti v Európe z dôvodu nepostačujúcich bezpečnostných podmienok.

Tento zoznam nájdete na http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sk.htmHotlines