Tím

Josef Luis Wieser


Vedenie spoločnosti
+421 243 63 72 57
office@blaguss.sk

Tomáš Bezoušek


Vedúci predaja
+421 243 63 72 57
tbezousek@blaguss.sk

Anastasia Skrynikova


Predaj
+421 243 63 72 57
askrynnikova@blaguss.sk